Ansprechpartner

 Frank Dubrow

Frank Dubrow

Fachberater Gebiet Berlin Nord und Nord-West / Brandenburg Nord und West

0173 / 6 31 40 31

Frank.Dubrow@lagertechnik-berlin.de

Ingo Habermann

Ingo Habermann

Fachberater Gebiet Berlin Mitte-Süd und Ost / Brandenburg Nord-Ost und Ost

0173 / 3 20 81 51

Ingo.Habermann@lagertechnik-berlin.de

Stefanie Kurth
Ralph Zimmermann

Ralph Zimmermann

Fachberater Gebiet Berlin Süd und Süd-West / Brandenburg Süd

0176 / 19 82 25 66

Ralph.Zimmermann@lagertechnik-berlin.de